Aktuální projekty

Opportunities for (You)th!

Doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na rok 2023