logo-cb
CS-Funded by the EU_POS

O PROJEKTU

Naší cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 13 – 30 let. Takto širokou věkovou kategorii jsme vybrali, protože si myslíme, že toto téma zasahuje do života všech věkových skupin a je velmi aktuálním. Rasismus se řeší jak ve školách tak na pracovištích. Dále bychom chtěli začlenit učitele, profesory, vychovatele, zaměstnavatele a trenéry, kteří spolupracují s touto věkovou skupinou. Plánujeme kontaktovat i různé školy a neziskové organizace, kterým bychom rádi předali více informací o problematice rasismu a sdíleli s nimi naše postřehy ohledně rasismu ve školství a v neziskovém sektoru.

Naším cílem je zvýšit povědomí o:
1) rasismu jako takovém
2) druzích rasismu
3) muslimské kultuře
4) důvodech, proč je Česká Republika tak rasistickou zemí

Celý náš projekt stojí na podpoře inkluze a diverzity, jelikož chceme naší společnost zbavit předsudků ohledně jiných ras a jiných kultur. Lidi těchto jiných ras a z jiných kultur chceme aktivně zapojit do toho, aby se podíleli na aktivitách ovlivňujících naši společnost. Zároveň jsme otevřeni participaci lidí s méně příležitostmi, kterým rádi nabídneme potřebnou podporu.

Budeme podporovat ochranu našeho životního prostředí a ekologie tím, že budeme využívat především hromadnou dopravu, vyvarujeme se používaní plastů a plýtvání vody. O problematice těchto ekologických hrozeb budeme informovat všechny naše participanty. Všechny naše výstupy budeme sdílet na sociálních sítích, pomocí kterých budeme i komunikovat, takže tím podpoříme digitalizaci. V našem pokusu o zbavování předsudků, které naše společnost má ohledně určitých kultur se budeme snažit propagovat i participaci v našem demokratickém životě. Tím chceme říci, že všichni obyvatelé naší země bez ohledu na jejich rasu, náboženství a rodinné zázemí, mají nárok na to podílet se na chodu našeho státu a volit někoho, kdo jim tuto rovnost dopřeje. Projekt tedy bude propagovat rovnost, který je zásadou demokracie. Veškeré naše aktivity budou prováděny v rámci nejrůznějších neformálních metod vzdělávání jako jsou diskuze, debaty, workshopy, intercultural nights, apod. Budeme se snažit i o podporu mnohojazyčnosti a toho, že kdokoliv je na území naší země, tak může mezi sebou komunikovat jakým jazykem chce, pokud bude podporovat naše zvyky a tradice. Předáme všem účastníkům také informace o projektech, které jim nabízí Evropská Unie a o tom, jak se jich mohou účastnit.