web
CS-Funded by the EU_POS

O PROJEKTU

Náš projekt reaguje na existující potřebu zvýšit aktivní účast romské mládeže v programu Erasmus+. V současné době je povědomí o možnostech programu mezi romskou mládeží na mizivé úrovni, proto není možné ani její participace. Toto zjištění nám bylo potvrzeno i pracovnicí DZS, které pak uvedla, že právě zapojení této národnostní minority do programu patří mezi priority pro následující období. Na základě zkušeností našeho projektového týmu, který je tvořen z části i zástupci romské minority, víme, že největší překážky pro účast romských dívek a chlapců na projektech KA1 jsou a) neinformovanost a b) strach z neznámého. Oba problémy pak řeší náš projekt.

Během 8 měsíců trvání projektu máme naplánovaných 12 schůzek v nízkoprahových centrech, které se zaměřují na práci s romskou menšinou. Tyto centra jsou umístěny v Praze, Středočeském kraji a Ústeckém kraji a v tuto chvíli jsou předdomluvena. Na těchto schůzkách máme zájem prezentovat možnosti programu Erasmus+ a to s velkým důrazem na osobní zkušenosti romských členů našeho týmu. Nepůjde tedy o klasickou prezentaci, ale spíše o sdílení osobních zkušeností a diskuzi. Cílem prezentací je nejen zvýšit povědomí o programu, ale vytipovat společně s pracovníky center mládežníky, kteří by mohli mít reálný zájem o mobilitu. Na základě těchto schůzek tedy vybereme 12 mladých lidí, kterým umožníme účast v další fázi projektu. Další fáze je totiž zaměřena na druhý problém, jež jsme si identifikovali a tím je strach z neznámého. Hlavní aktivitou této části je přípravný trénink pro Erasmus+. Zde budou moci účastníci pochopit a vyzkoušet, co je to neformální vzdělání a v krátkém čase zažít aktivity, které jsou pro KA1 YE běžné, tak aby opadl strach z neznámého a romští účastnici byli připraveni na výjezd do zahraničí. Právě výjezd do zahraničí je druhým bodem, který se vztahuje ke strachu z neznámého. Z naší zkušenosti víme, že velké procento mladých Romů nikdy v zahraničí nebylo popř. pouze na Slovensku. Proto jsme zvolili cestu do Bruselu, kdy si jednak budou moci vyzkoušet krátkodobý pobyt v cizí zemi, ale i lépe pochopit význam a fungování Evropské Unie.

Cíle projektu tedy jsou:
1) Zvýšit informovanost o programu Erasmus+ mezi romskou mládeží
2) Vybrat vhodné kandidáty, kteří mají zájem o mobilitu
3) Realizovat trénink, který bude simulací KA1 YE, tak aby opadl strach z neznámého
4) Vyjet s absolventy tréninku na cestu do Bruselu včetně návštěvy EP
5) Šířit povědomí o EU a její význam mezi romským obyvatelstvem
6) Zapojit absolventy tréninku do projektů KA1 YE