Doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na rok 2023

eu next generation

O PROJEKTU

Realizace individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním ohrožených školním neúspěchem k vyrovnávání vzdělávacích ztrát. zejména pak:

– podpořit zájem žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělávání,

– pravidelně komunikovat s rodinou žáka o důležitosti vzdělávání a motivovat ji

k podpoře žáka při vzdělávání,

– obnovit, případně budovat pracovní a studijní návyky žáků,

– realizovat doučování v oblastech, které jsou stěžejní pro další vzdělávací postup a úspěch žáků, a kompenzovat tak výpadky vzniklé v souvislosti s pandemií covid-19 v úzké spolupráci se školou, kterou žák navštěvuje.

V případě zájmu o zařazení do projektu nám napište na pavel@helppeople.cz